สลิงกลม

KEMA


Type

ㆍPolyester roundsling with two ply woven heavy-duty

sleeve with hearingbone-weave.


Technical specifications


* Colourcoded according to DIN-EN 1492.2.

* Capacity stripes; each stripe is equal to 1 tonne capacity.

* Hearingbone-weave which results in avery high wear-resistance an a high degree of self-recovering properties.

* The safe working load is clearly and continuosly printed on the sleeve."

* Extra strong PU-impregnated webbing of the sleeve,whichdoes no allow dirt to enter."

* Each sling is packed is plastic with CE declaration of comfirmity.

* Safety factor 7:1

* Elongation 3-5%


Characteristics

* Low elongation.

* Extremely wear-resistant.


Norms

* Extremely wear-resistant.

* According to Machine Directive 89/392/EC

กรุณากรวิธีการสั่งสลิงกลม

1.เลือกประเภทของสลิง เช่น สลิงกลม สลิงกลมมี

ห่วงหัวท้าย

2.ขนาดและความยาวใช้งาน เช่น 2T-2/4 สลิงกลม

ขนาดรับ

น้ำหนัก 2 ตัน ความยาวใช้งาน 2 เมตร เส้นรอบวง

4 เมตร

3.สลิงสามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริมตามความต้องการ

ได้ในสายงาน


คำเตือนและข้อแนะนำ

1.ควรระวังไม่ให้ปลอกของสลิงขาดหรือ

การลากสลิงไปกับพื้น

2.เมื่อเกิดการขาดของปลอกสลิง ควรส่ง

สลิงเพื่อทำการซ่อม

3.ไม่ควรผูกหรือรัดสลิงในขณะยกที่ต่างไป

จากข้อกำหนด