สลิงแบน

KEMA

* สลิงแบนโพลีเอสเตอร์แบบห่วงหัวท้าย

* สลิงแบนสองชั้น (1-12 ตัน)

* สลิงแบนสี่ชั้นสามารถทำได้สูงสุด 24 ชั้น

* สลิงแบนหน้ากว้างพิเศษ 60 ตัน

* สลิง ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน พร้อมขนาดการรับน้ำหนักจากต่างประเทศ

สลิงทุกเส้นได้รับการตรวจการรับน้ำหนักพร้อมใบรับรอง

วิธีการสั่งสลิง

1.พิจารณาประเภทของสลิงที่ต้องการใช้ เพื่อให้

เหมาะสมกับชิ้นงาน

2.ขนาดรับน้ำหนักและความยาวที่ต้องการ

3.เลือกอุปกรณ์ประกอบการยกที่เหมาะสม เพื่อมิ

ให้ชิ้นงานเสียหาย

4.พิจารณาพื้นที่การยกว่ามีข้อจำกัดหรือไม่


คำเตือนและข้อแนะนำ

1.ควรใช้งานตามค่าการรับน้ำหนักจริง (WLL)

2.ค่าเผื่อความปลอดภัย (SF) เป็นค่าเผื่อในกรณีฉุกเฉิน ไม่ควรนำ

ค่า (SF) มาเป็นค่าใช้งาน

3.สลิงใยสังเคราะห์จะมีการยืดตัว 3-5% ควรคำนึงถึงในกรณี การ

ใช้ในพื้นที่จำกัดด้วย