ตัวกรองแยกน้ำมันกับอากาศชนิดจีบ

 

ตัวกรองแยกน้ำมันกับอากาศชนิดจีบPleated style

การพับจีบเป็นวิธีหนึ่งในการเพิ่มความสามารถในการรองรับอัตราการไหล กรณีนี้จะใช้วัสดุกรองแบบจีบแยกน้ำมันออกจากลม วัสดุกรองจะถูกผลิตด้วยกระบวนการพับจีบโดยเครื่องจักร แผ่นกรองพื้นผิวเรียบปกติจะถูก "พับจีบ" หรือทำให้เกิดลักษณะคล้ายคลื่น ตัวกรองลักษณะนี้สามารถรับอัตราการไหลของอากาศได้ประมาณ 2 เท่าของตัวกรองชนิดห่อหุ้ม