ตัวกรองแยกน้ำมันกับอากาศชนิดขันเกลียว

ตัวกรองแยกน้ำมันกับอากาศชนิดขันเกลียวSpin - On Type

การแยกน้ำมันของตัวแยกน้ำมันจากอากาศอัดชนิดขันเกลียว ประกอบด้วย ไส้กรองแบบ Deep bed type ซึ่งวางอยู่ภายในตัวต้านทานความดัน หรือ “กระป๋อง” คล้ายกับตัวกรองน้ำมัน ง่ายต่อการเปลี่ยนเมื่อเทียบกับตัวแยกน้ำมันจากอากาศ รุ่นมาตรฐาน ซึ่งอยู่ในถังรับความดัน การออกแบบชิ้นส่วนนี้มีข้อจำกัดในการใช้งานเนื่องจากข้อจำกัดของความสามารถในการรับอัตราการไหลของอากาศอัด

 

Spin-on Type Oil Separators

    A B C
Part No.

Flow Rate

cfm

Thread

m3/m

Body Diameter

inches / mm

Length

inches / mm

KD490-006 35.00 / 1.00 m22 x 1.5 2.99 / 76 5.00 / 127
KD610-008 70.00 / 2.00 m24 x 1.5 3.66 / 93 8.35 / 212
KD710-009 106.00 / 3.00 m39 x 1.5 5.35 / 136 6.97 / 177
KD690-006 141.00 / 4.00 m32 x 1.5 4.25 / 108 10.24 / 260
KD900-018 194.00 / 5.50 m39 x 1.5 5.35 / 136 11.89 / 302