ไส้กรองน้ำมัน

ไส้กรองน้ำมันOil filter

ในระบบอัดอากาศน้ำมันต้องถูกกรองอย่างสม่ำเสมอเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนที่อาจเข้าสู่เครื่องอัดอากาศและทำให้เครื่องเสียหาย สามารถทำได้โดยการติดตั้งตัวกรองน้ำมันหล่อลื่นทั้งแบบ Cartridge หรือแบบขันเกลียว ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าน้ำมันทั้งหมดจะถูกทำความสะอาดขณะเคลื่อนที่ผ่านตัวกรอง ไส้กรองน้ำมันจะมีความละเอียดในช่วง 5-25 ไมครอน (ขึ้นอยู่กับการใช้งาน) การกรองสารปนเปื้อนที่ในน้ำมันเป็นเวลานาน ทำให้ตัวกรองน้ำมันมีความแตกต่างของแรงดันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องเปลี่ยนใหม่เพื่อให้สามารถกรองน้ำมันอัดได้ต่อไป

Product Type

ไส้กรองน้ำมันจะมีความละเอียดในช่วง 5-25 ไมครอน (ขึ้นอยู่กับการใช้งาน) การกรองสารปนเปื้อนที่ในน้ำมันเป็นเวลานาน ทำให้ตัวกรองน้ำมันมีความแตกต่างของแรงดันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องเปลี่ยนใหม่เพื่อให้สามารถกรองน้ำมันอัดได้ต่อไป

 

Specification

Oil Filters

    A B C
Part No. Capacity
(gallons/liters/min.)
Thread OD
inches / mm
Length
inches / mm
KL310-017 2.17 / 12.00 3/4–16 3.15 / 80.00 3.66 / 93.00
KL470-008 5.00 / 20.00 3/4–16 3.15 / 80.00 5.50 / 140.00
KL510-016 10.50 / 40.00 1–12 3.78 / 96.00 6.77 / 172.00
KL320-004 10.50 / 40.00 3/4–16 3.78 / 96.00 5.50 / 140.00
KL460-009 10.50 / 40.00 1–12 3.78 / 96.00 5.50 / 140.00
KL135-035 11.89 / 45.00 1–12 3.78 / 96.00 6.77 / 172.00
KL440-015 18.50 / 70.00 1–12 3.78 / 96.00 8.30 / 210.00
KL590-007 18.50 / 70.00 1–12 4.33 / 110.00 8.94 / 227.00
KL800-020 47.50 / 180.00 1-1/2–16 5.50 / 140.00 11.89 / 302.00