น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์

น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์Synthetic Lubricants

Keltec Technolab มีน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องอัดอากาศทั้ง Full PAO, Diester และ Polyglycol ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการใช้งานเครื่องอัดอากาศหลายรูปแบบ น้ำมันหล่อลื่นผ่านการทดสอบและวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้สารเติมแต่งน้ำมันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อขจัดปัญหาที่พบได้ทั่วไป เช่น การเกิดฟอง การเกิดอ๊อกซิเดชั่น และการสะสมของสารปนเปื้อน

Product Type

KOA467C
KOA680C
KPGRS