MS-757+Absorber webbing 2 hook

MS-757+Absorber webbing 2 hook

MS-757 + Absorber webbing 2 hook

มี D-ring 5 จุด พร้อมอะไหล่เชือก Absorber webbing 2 hook