รอกนิรภัยระบบดึงกลับ ล็อคอัตโนมัต

รอกนิรภัยระบบดึงกลับ ล็อคอัตโนมัต
สายทำจากโพลีเอสเตอร์คุณภาพสูง มีควมทนทานไม่ขาดง่าย น้ากว้าง 25 มม.
สามารถรับแรงกระชากได้มากกว่า 15 KN.

PCWBO2

PCWB3.5


มาตรฐาน
EN 360 : 2002