เชือกโพลีเอสเตอร์ ขนาด 14 มม

เชือกโพลีเอสเตอร์
หมวดหมู่สินค้า: อุปกรณ์การทำงานบนที่สูง

รหัสโมเดล : ROO
ข้อมูลสินค้า
เชือกโพลีเอสเตอร์ ขนาด 14 มม.
รับแรงถึงได้ไม่ตำกว่า 23 KN