รอกมือหมุน

AS801 RESUE WINCH / รอกมือหมุน
- To be used for raising or lowering of personnel or material in to confined spaces
เป็นอุปกรณ์ที่ใช่สำหรับการลื่อนขึ้หอลงของผู้ปฏิบัติงาน หรือวัตถุ อุปกรณ์เครื่องมีอ
ในบริเวณที่มีพื้นที่สำหรับปฏิบัติงานคับแคบ
ㆍ Equipped with bolting fixture for gobust fitting on to the tripod
เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาให้ติดตั้งประจำที่ เพื่อความแข็งแรงในการใช้งานร่วม
กับอุปกรณ์ 3 ขา
. Lifting Load capacity : 125 Kgs I รับน้ำหนักได้ 125 กิโลกรัม
ㆍ Length :20 M/ ความยาวลวดสลิง 20 ม.
- Conforms to EN 1496 CLASS B