อุปกรณ์ชำระล้างฉุกเฉิน

อันตรายสารเคมี เข้าตาเสี่ยงตาบเกร็ดความรู้มาฝาก

อันตรายสารเคมี เข้าตาเสี่ยงตาบอด

  1. อุบัติเหตุ จากการทำงาน เช่น โดนสารเคมีที่ใช้ในโรงงาน เช่น โซดาไฟ โดนน้ำจากแบตเตอรี่รถยนต์ โดนน้ำยาล้างหรือน้ำยาขัดห้องน้ำ ยาฆ่าแมลง ยาฉีดกันยุง ได้รับสารเคมีผงคาร์บอนไดออกไซด์เข้าตาขณะไปช่วยดับเพลิงแล้วถังเกิดระเบิด
  2. การโดนทำร้ายร่างกาย เช่น ใช้น้ำกรดสาดหน้า แล้วโดนตาทั้ง 2 ข้าง หรือโดนก๊าซน้ำตา

สิ่ง ที่ไม่ควรทำ คือ รอพบจักษุแพทย์โดยไม่ล้างตามาก่อน ซึ่งสารเคมีจะซึมผ่านเข้าตา เกิดการทำลายเยื่อบุตา กระจกตาและส่วนต่างๆ จนทำให้เกิดความเสียหาย ยากต่อการรักษาแก้ไข และเมื่อมาพบจักษุแพทย์ แพทย์จะรีบล้างตาให้อีกครั้ง ซึ่งผู้ป่วยมักจะปวดและเคืองตา จึงมักหยอดยาชาให้ก่อน แล้วใช้เครื่องมือเล็กๆ ถ่างเปลือกตาไว้ เพื่อให้ล้างได้สะอาด โดยใช้น้ำเกลือเป็นขวดต่อสายยางจากขวดมาเปิดที่ตา ( ถ้าหาน้ำอะไรไม่ได้ให้ใช้น้ำประปาล้างมากๆ นาน 20–30 นาที ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงและปริมาณของสารเคมีที่เข้าตา )

ในรายที่ไม่รุนแรง จะใช้เวลาล้างตาประมาณ 30 นาที หรือใช้น้ำประมาณ 2 ลิตร ถ้ารุนแรง อาจต้องล้างนาน 2-4 ชม.หรือใช้น้ำ 8-10 ลิตร

ดังนั้นเราควรมีอ่างล้างตาแบบเคลื่อนที่ติดไปทุกครั้งในการทำงานที่มีสารเคมีหรือติดอ่างล้างตาไว้ประจำจุดที่มีความเสี่ยง

ชุดล้างตาและชำระร่างกายฉุกเฉิน

ออกมาเพื่อใช้ในพื้นที่ในการติดตั้งที่จำกัดและเหมาะสมกับทุกพื้นที่
มีอุปกรณ์เปิดวาล์วแบบดึงเพื่อเปิดวาล์วน้ำ ซึ่งน้ำจะกระจายเป็นฝอยนุ่ม
และมีอุปกรณ์ผลักเพื่อเปิดวาล์วน้ำ กำหรับการดันน้ำมาใช้ ที่ 30-90 PSI