เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ SAM05

เครื่องวัดแอลกอฮอล์รหัส SAMO5 Nectech

รุ่นยอดนิยมของประเทศไทยใช่งานง่ายทนทานตรวจผลแม่นย่ำ ไม่ต้องใช้หลอดเป้า คุ้มค่าคุ้มราคา
เครื่องวัดแอลกอฮอล์รหัส SAMO5 ป็นเครื่องวัดแอลกอฮอล์แบบ Screening สร้างมาจาก
เทคโนโลยี Semiconductor Sensor ประมวลผลรวดเร็วและมีความแม่นย่ำในการตรวจ
สอบมาก สามารถนำไปใช้ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบเบื้องต้นได้ด้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้
หลอดเป่าซึ่งเปีนอุปสรรค์ในการตรวจเพราะทำให้เสียเวลาและต้นทุนในการใช้หลอดเป้า
แอลกอฮอล์ ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับตรวจวัดที่ต้องใช้เวลาในการตรวจแบบรวดเร็ว

คุณสมบัติเครื่องวัดแอลกอฮอล์
เซ็นเซอร์ Semi-Conductor ตรวจวัดผลได้รวดเร็วแม่นยำให้ค่าตรวจที่เสถียร
จอLCDแสดงผลหน่วยเป็นตัวเลข 3 หลัก
แสดงผลตรวจวัดด้วยตัวเลขและสีของไฟ
แสดงสีเตือนปริมาณแบตเตอรี่
อ่านค่าเป็นตัวเลขตั้งแต่0 -400 mg%
ช่องเป่าลมเข้าขนาดใหญ่ออกแบบมาให้พร้อมรับลมประทะได้เต็มๆให้ผลตรวจที
แม่นยำ
ㆍ ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA จำนวน 4 ก้อน
แบตเตอรี่1 ชุดตรวจวัดผลได้มากกว่า 700+ ครั้ง
น้ำหนักเบาขนาดกระทัดรัดพอดีมือ พกพาได้สะดวกใช้งานสบาย
ระบบตัวเครื่องใช้งานง่ายไม่ขั้นตอนที่เรียนรู้เข้าใจง่าย
ว้สดุตัวเครื่องทำจากพลาสติก ABSมีอายุยาวนานและทนทานต่อการใช้งาน
สินค้าผ่านการทดสอบประสิทธิภาพตามมาตรฐานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
สามารถเปลี่ยนเซ็นเซอร์ได้มีอุปกรณ์ซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องวัดแอลกอฮอล์ใช้
ในระยะยาวคุ้มค่า
สินค้าประกอบด้วย
ㆍ เครื่องวัดแอลกอฮอล์ จำนวน 1 ชด
แบตเตอรี่ 1 ชด
คู่มือการใช้งาน
สายคล้องข้อมือ

รับประกัน 1 ปี
 
ข้อมูลทางเทคนิค
เซนเซอร์ เซนเซอร์แบบเซมิคอนดักเตอร์ความไวสูง
ขนาด: 73 x 205x 35มิลลิเมตร (กว้าง Xยาวxสูง)
ㆍ น้ำหนัก: 180 กรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่)
ㆍ ตัวเครื่องทำจากะพลาสติก ABS (สีเทา) เกรดพิเศษ
ระยะเวลาตอบสนองของเครื่อง:2-5 วินาที (ที่ 50 mg%)
ระยะเวลาที่เครื่องล้างไอแอลกอฮอล์ก่อนเป๋าครั้งต่อไป: 5-15 วินาทีี
แบตเตอรี่: แนะนำให้ใช้แบตเตอรี่ชนิดอัลคาไลนัขนาด AA (LR6) 1.5โวลท์ x4 ก้อน
หรือ แบตเตอรี่แบบประจุได้ชนิดนิเกิล เมทัลไฮไดล์ (NIMH)x4 ก้อน
อายุการใช้งานแบตเตอรี่มากกว่า 700 ครั้งเมื่อใช้ต่อเนื่องถ้ไช้ แบตเตอรี่แบบประจุ
ได้ชนิดนิเกิลเมทัลไฮไดล์ (N-MH)และมากกว่า900 ครั้งเมื่อใช้ต่อเนื่องถ้าใช้
แบตเตอรี่ชนิดอัลคาไลค
ขนาด AA (LR6) 1.5 โวลท์ x4 ก้อน
ความถูกต้อง:130% ที่50mg%ของระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส
ㆍ ช่วงที่สามารถวัดได้:0.0ถึง 400.0 mg% ของระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
อุณหภูมิที่ควรใช้ปฏิบัติงานะ10 ถึง40 องศาเซลเซียส
อุณหกู้มิที่ใช้เก็บรักษาเครื่อง:0ถึง70 องศาเซลเซียส (เมื่อไม่มีการกลั้นตัวเป็นหยด
น้ำา)
การควบคุมการใช้พลังงานของเครื่องะระบบควบคุมแรงดันคงที่และระบบปิดอัตโนมัติ
เพื่อประหยัดพลังงาน
ㆍ การสอบเทียบ:ทำการสอบเทียบกับเครื่องสอบเทียบมาตรฐาน รุ่น 34C/Guth
Laboratory,USA
จอแสดงผละจอ LCD แสดงตัวเลข3หลักและไฟแสดงสถานะขณะใช้งานในที่มืด และ
ไฟ LCD เตือนประกอบด้วยสีเขียว (PASS) สีส้ม (LOW Battery) สีแดง (Fai) เมื่อไม่
ผ่านหรือ ปริมาณ
แอลกอฮอล์เกินกว่ากฎหมายกำหนด พร้อมเปล่งเสียงเตือน (Buzzer)