เครื่องเป่าแอลกอฮอล์

เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ รุ่น iBlow10

  • เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ยี่ห้อ ALCOSCAN รุ่น iBlow10 ออกแบบมาเพื่อใช้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจแบบ Fast Screening Test ด้วยระบบการทำงานของเซ็นเซอร์ตรวจจับเป็นแบบ Electrochemical Fuel Cell ซึ่งมีความว่องไวในการตรวจจับสารแอลกอฮอล์อย่างแม่นยำและยังสามารถแยกระบบการทำงานได้ 2 ระบบ คือ ตรวจจับสารแอลกอฮอล์เบื้องต้น (Zero / Low / High) และตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์แบบละเอียดแสดงผลเป็นตัวเลข

ลักษณะทั่วไป

1. ใช้ระบบการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจเป็นแบบอัตโนมัติ

2. มีน้ำหนักเบาสามารถพกพาได้สะดวก

คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคหรือวิชาการ

1. ตัววัดปริมาณแอลกอฮอล์ (sensor) เป็นแบบไฟฟ้าเคมี (Electrochemical Fuel Cell) สามารถตรวจวัดแอลกอฮอล์ได้เพียงสารเดียวโดยไม่มีผลรบกวนจากสารอื่นที่ปะปนมากับลมหายใจ

2. สามารถวัดระดับแอลกอฮอล์หรือปริมาณแอลกอฮอล์ได้ระหว่าง 0 (ไม่มีแอลกอฮอล์) ถึง 500 มิลลิกรัม เปอร์เซ็นต์ (mg %) อ่านค่าได้อย่างรวดเร็วภายในเวลา 2 วินาที

3. สามารถแยกระบบการทำงานได้ 2 ระบบ ตรวจจับสารแอลกอฮอล์เบื้องต้น (Zero /Low / High) และตรวจวัดปริมาณ แอลกอฮอล์แบบละเอียดแสดงผลเป็นตัวเลข

4. สมารถดูค่าล่าสุดได้ในตัวเครื่อง

5. มีไฟแจ้งแสดงผลการตรวจ (Zero:สีเขียว Low:สีแดง High:สีแดงกระพริบ)